PGNIG SA (56/2022) Zawarcie umów ramowych i kontraktów indywidualnych na dostawy gazu ziemnego do Grupy Kapitałowej PGE

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2022 roku Spółka zawarła ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej S.A., tj.: PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz PGE Gryfino 2050 sp. z o. o., Umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego wraz z Kontraktami Indywidualnymi, regulującymi handlowe warunki dostaw gazu.

Umowa ramowa została zawarta na czas nieoznaczony, natomiast podpisane do niej Kontrakty Indywidualne będą obowiązywać od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.

Całkowita wartość Umowy ramowej i Kontraktów Indywidualnych szacowana jest na kwotę około 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych kontraktach indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required