ERBUD SA (45/2022) Zakończenie realizacji umowy na roboty budowlane – zejście z placu budowy budynków mieszkalnych przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 103/2021 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2021 roku dotyczącego zawarcia znaczącej umowy na roboty budowlane, Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Strony potwierdziły przekazanie Inwestorowi placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie – ETAP II i III.

Powodem braku dalszej realizacji prac przez Spółkę jest nieuzyskanie finansowania przez Inwestora w terminie określonym umową warunkową zawartą 20 grudnia 2021 roku.

Suma roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem robót wynosi około 12,5 mln PLN netto. Z uwagi na wyczerpanie ścieżki polubownej dotyczącej realizacji umowy i zapłaty zaległego wynagrodzenia Spółka wniesie pozew o zapłatę przeciwko Inwestorowi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required