INTERFERIE SA (38/2022) Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22.08.2022 r. wpłynął do Spółki aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 1) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy oraz 2) Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin. Spółka o zawarciu umowy informowała Raportem bieżącym nr 4/2019, 8/2019, 29/2019, 8/2021, 27/2021, 33/2021.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa realizowana jest w ośrodku Spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe „Argentyt” w Dąbkach. Umowa obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2023 roku. Umowa w każdym następnym roku jej obowiązywania będzie aneksowana i każdorazowo określana będzie wartość świadczonych usług na kolejny rok.

Aneks określa kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec INTERFERIE S.A. w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 r. – na maksymalną wartość 15 023 284 złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required