MEGARON SA (18/2022) Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 15 lipca 2022r. otrzymał od Pana Arkadiusza Mielczarka rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Komitetu Audytu, ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Pan Arkadiusz Mielczarek jako przyczynę swojej rezygnacji podał względy osobiste.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required