MEGARON SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

1.Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 26 kwietnia 2023 roku

2.Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 26 maja 2023 roku

3.Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 28 września 2023 roku

4.Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 24 listopada 2023 roku

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29 marca 2018r. nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022 oraz za II kwartał roku 2023.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

All fields marked with an asterisk (*) are required